منوی دسته بندی

armenianmusic

باهم بشنویم

با هم بشنویم: کمیتاس، و نجابت موسیقی ارمنی

با هم بشنویم: کمیتاس، و نجابت موسیقی ارمنی  کمیتاس موسیقی ساده و زندگی غم انگیزی دارد. بیشتر موسیقی های او خیلی بکر و محلی به گوش میایند. انگار که یک…