منوی دسته بندی

گیتار

گیتار کلاسیک - چند نکته ی مهم و نحوه ی نشستن و گیتار نگه داشتن گیتار - مطالب آموزشی گیتار

گیتار کلاسیک و چند نکته ی مهم

گیتار کلاسیک در مقالات قبلی آموزش گیتار به موارد پرداخته شد. در این مقاله قصد به گیتار کلاسیک پرداخته می شود. اینکه گیتار کلاسیک چه تفاوتی با بقیه ی سبک…