منوی دسته بندی

ویولا

violoncello 300x286 1

ارکستر زهی و معرفی سازهای آن-مقدمه ارکستراسیون

ارکستر زهی و معرفی سازهای آن-مقدمه ارکستراسیون یکی از مواردی که در ارکستراسیون باید یادبگیرید شناخت ساز های هر ارکستر هست. یکی از ارکسترهایی که همیشه برای آهنگساز ها جذاب…