منوی دسته بندی

موسیقی پاپ

موسیقی راک - نحوه ی شکل گیری این موسیقی - دو سبک اصلی که راک از آنها به وجود آمده

موسیقی راک و شکل گیری آن

موسیقی راک بدون شک یکی از موسیقی های پرطرفدار موسیقی راک است. سبکی که بسیار در ایران محبوب است. در مقالات قبلی راجع به موسیقی پاپ و کلاسیک مفصل صحبت…

موسیقی پاپ و تاریخچه ی آن - بررسی ویژگی های آن - واقعیت های مشترک پاپ و جاز و راک

موسیقی پاپ و تاریخچه ی آن

موسیقی پاپ در مقالات قبلی موسیقی کلاسیک مورد بررسی قرار گرفت در این مقاله به موسیقی پاپ می خواهیم بپردازیم.وقتی صحبت از موسیقی پاپ می شود خیلی ها ترانه های…