منوی دسته بندی

تئوری و هارمونی

تئوری موسیقی

سیر تا پیاز تئوری موسیقی

تئوری موسیقی چیست؟ تئوری موسیقی در واقع علمی است که بر روی قواعد اصلی و پایه ای موسیقی مطالعه می کند. به کسی که این علم را بررسی می کند تئوریسین…