منوی دسته بندی

سلفژ

آموزش سلفژ کلیدی برای کشف اسرار پنهان موسیقی

آموزش سلفژ کلیدی برای کشف اسرار پنهان موسیقی

آموزش سلفژ کلیدی برای کشف اسرار پنهان موسیقی آموزش سلفژ شما را با معماری پنهان در موسیقی آشنا می‌کند و بستری ایده‌آل برای تقویت گوش در موسیقی است. خواننده، پیانیست…