منوی دسته بندی

آموزش اصولی موسیقی

استعداد در موسیقی

استعداد من در موسیقی چطور است؟

تا حالا فکر کردید که مهارت هایی مثل ساز زدن، از یک ساز یا وسیله و نیروی خالص یک انسان به وجود می آید؟ سوال عجیبی است. حالا اگر به…