پشتیبانی دوره ها

از تاریخ ۱۳فروردین ۱۳۹۹ پشتیبانی از طریق واتساپ انجام می گیرد.برای شماره پشتیبانی ویژه خریداران دوره ها با ایمیل و نام ونام خانوادگی که دوره ها را خریداری کردید به شماره ۰۹۲۲۴۲۱۲۶۷۷ در واتساپ ارسال نمایید.

با تشکر-پشتیبانی چارگاه

[wp_support_plus]